Chirp #1

5.1 Small Birds

blackbird koltrast
bluetit blåmes
bullfich domherre
chaffinch bofink
cuckoo gök
fieldfare snöskata, björktrast
flycatcher flugsnappare
garden warbler trädgårdssångare
goldfich steglits
great tit talgoxe
nightingale näktergal
nuthatch nötväcka
robin rödhake
skylark lärka
sparrow gråsparv
starling stare
swift tornsvala
swallow ladusvala
thurst trast
wagtail sädesärla
yellowhammer gulsparv

(Ur Bättre engelska av Carl-Axel Axelsson, Per Jonason, Michael Knight och Kerstin Sundin)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar