Sanna historier om första världskriget

I denna tunna bok bjuds det på blandade snittar från ett blodbad. Författaren Paul Dowswell försöker förmedla den känsla av hopplöshet och onödighet som soldaterna i skyttegravarna kände, och som senare hela världen känt inför detta krig. Ett krig där det inte fanns några vinnare, bara förlorare.

Inledningen består i en kort sammanfattning av det första världskriget, som sedan följs av nio små, medryckande berättelser om olika personligheters upplevelser av kriget. En bra bok att börja med för den som tänker förkovra sig i första världskriget - här har författaren gjort ett bra jobb med att behandla mängder av källor och göra en koncentrerad och lättläst introduktion till det hela.

Fokus ligger som sagt ofta på det förfärliga i hela situationen, och författaren kommer också in på militära planer som sällan fungerar, tidningars propaganda och den påverkan som kriget gjorde på hela mänskligheten (nåja, Europa i alla fall). Nationaliteten hos de personer som skildras varierar främst mellan britter, fransmän och amerikaner. Några tyskar förekommer knappt och Dowswells perspektiv gynnar ententen (Storbritannien, Frankrike, senare USA). Det verkar märkligt att även en så insatt person rationaliserar och underförstått ger Tyskland skulden för nästan hela händelseförloppet.

Detta ger visserligen också inblick i hur de slutliga segrarna i kriget upplevde saken, en uppfattning som mer eller mindre ledde direkt till andra världskriget. Kanske är boken lite för perspektivfattig. Men för den som vill läsa något nästan skönlitterärt men samtidigt bli lite mer allmänbildad spelar det knappast någon roll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar