Utrota varenda jävel

Sven Lindqvist utreder rasismens bakgrund, med utgångspunkt i Joseph Conrads (för mig o)kända verk Mörkrets hjärta, och i synnerhet frasen "Exterminate all the brutes".

Syftet med boken är till stor del att få oss att inse att nazismen och judeförintelsen på intet sätt var ensamma i sitt slag. De föddes heller inte med Hitlers karisma. Rasismen var helt enkelt en mycket medveten feltolkning av dåtidens efterforskningar (exempelvis Darwins utvecklingslära), som gjorde det moraliskt försvarbart för européerna att kolonisera Afrika. Kolonisera i betydelsen att skövla, plundra, mörda. Begå folkmord. Utrota.

De rent fackliga inslagen, som är konkreta och lättfattliga; uppenbarligen gjorda för att inte kunna missförstås, blandas med små texter om den rundresa författaren gör i Afrika i samband med författandet. Små texter som understryker, förtydligar, färgar och hjälper till att göra en bok om ett tungt ämne relativt lätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar