Björnens ögonblick

things that fall
Björnens ögonblick är den sjätte boken på svenska av Olga Tokarczuk och är en samling essäer, där Tokarczuk har formulerat meningar om sina tankar kring böcker hon har läst, filmer hon har sett och platser hon har varit på, samt om minnen från hennes barndom. I essän med samma titel som boken, skriver hon om den händelse när hon upptäckte att hennes verklighet skiljde sig från andra och det som hon uppfattade var "på riktigt" kanske inte var det för andra:
"Det betydde nämligen att vi var åtskilda av en stor, hotfull och mångtydig rymd som det nu gällde att inleda försiktiga förhandlingar om. Att vi har våra egna världar som visserligen uppvisar många beröringspunkter men också sådana där de står mycket långt ifrån varandra. Det gäller alltså att lära sig vad vi har gemensamt och vad som är mitt eget, och som jag alltså blir tvungen att hålla för mig själv."
I en annan essä, betitlad Djurens masker, skriver hon om hur hon känner inför djurens lidande och jämför med människans. Eftersom människan kan ta stöd i kultur och religion, har hennes lidande en mening. Det har dock inte djuren, som varken får tröst, lindring eller frälsning. Djurens lidande är således "fullkomligt, absolut". Denna tanke slog ner i mig som en asteroid och har följt mig länge. Många av Tokarczuks tankar är värda att lägga på minnet, jag har fyllt flera sidor i min skrivbok, i väntan på att läsa något längre och mer sammanhängande. Jag kan inte säga om Björnens ögonblick är en bra ingång till Tokarczuks författarskap, eftersom den är min första bekantskap. Det jag är säker på är dock att dessa aperitifer har gett mig mersmak.

Björnens ögonblick, Olga Tokarczuk (2012, sv. 2014 övers. av Jan Henrik Swahn), Ariel förlag

[Bildkälla: Sydney K.]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar