Animal farm


Animal farm är skriven av George Orwell, och är i mycket stor utsträckning en allegori över ryska revolutionen. Djuren på en gård gör, efter en tids vanskötsel, uppror mot sin mänskliga ägare/regent och tar själva över gården (som då byter namn från Manor Farm till Animal Farm... eller från Ryssland till Sovjetunionen). Tänk så mycket bättre de ska få det när ingen längre ska göra vinst på deras arbete utan allt de producerar kan komma alla djur till gagn! Nu ska ingen få sko sig på någon annans bekostnad, alla ska betraktas som lika värda och få möjlighet till rekreation.

Redan någon av de första dagarna visar det sig dock att alla djur är jämlika, men vissa mer jämlika än andra; efter arbetsdagen är de äpplen som skördats borta. Grisarna förklarar att det finns livsnödvändiga substanser för just dem i äpplena och att de behöver dem för att kunna hjälpa till vid gården. Därefter går det utför i rask takt, och genom propaganda och så småningom med hjälp av våld driver snart grisarna gården med ett skräckherravälde långt värre än när bonden Manor hade ansvaret.

Den upplaga jag först fick från biblioteket visar sig vara en skolupplaga som har instuderingsfrågor till varje kapitel och ett förord där det i detalj förklaras vem i Animal farm som representerar vem i historien. Sedan tycker biblioteket att jag ska lämna tillbaka den och jag lånar en annan, utan frågor. Intressant är att observera skillnaden i upplevelse mellan de båda upplagorna. Den första är tveklöst mer intressant om man är intresserad av ryska revolutionen, men att ha versionen utan instuderingsfrågor förhöjer den skönlitterära upplevelsen. Jämfört med 1984 är den senare dock inte så väldigt mycket att hänga i julgranen.

Till syvende och sist har jag inte så mycket att säga om den här boken (som lästes i min fysiska (till skillnad från bookbirds-) bokcirkel, som verkar ha en faiblesse för dystopier), utan vill mest få möjlighet att publicera ovan bild på en sjukt ond gris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar