"I've always said about Harry Potter that it's rather like the mafia. Once you're in, you're never out" (Daniel Radcliffe)


Jag läser valda delar ur sista boken om och om igen
och gråter på samma ställen varje gång.

#Väntandet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar